Ao: Azul

332331

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde: Midori

333334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo: Aka

346336

Morado: Murasaki

337

 

338

Amarillo: Kiiro

350351

 

Anaranjado: Orenji

339349

Negro: Kuro

341

 

 

342

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiro: Blanco

343344